HLR-projekt på teckenspråk

I samarbete med Riksförbundet HjärtLung – Botkyrka Salem startades ett 2-årigt HLR-projekt hösten 2021. Projektets syfte är att lära ut HLR på teckenspråk, utbilda teckenspråkiga HLR-instruktörer samt att sprida kunskap om teckenspråk och att samverka med olika aktörer för att aktualisera teknik.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes