Centerpartiet

2016

Den 10 oktober besökte vi Per Lodenius från Centerpartiet för att diskutera vårt upprop Teckenspråk till alla. Han berättade att han nyligen författat och lämnat in en motion till riksdagen om att ge teckenspråk till alla skolelever. Kan läsa mer om motionen här

Utdrag från motionen;

”Motivering

Vikten av språkutveckling poängteras ofta. I skolan finns flera olika strategier och metoder för hur man kan utveckla och stärka språket. Att använda teckenspråk är en metod som visat sig vara framgångsrik. Att använda och lära ut teckenspråk i skolan stärker det talade språket samtidigt som man skapar ett mer tillgängligt samhälle.

Med en mer metodisk utlärning av teckenspråk så ger det också bättre förutsättningar att ge hörselskadade och döva barn en skolgång tillsamman med sina hörande klasskamrater. Det egna språket, i detta fall teckenspråket, har samtidigt en stor betydelse för både identitetsutveckling och lärande.

Information, kunskap om och spridning av teckenspråket är viktigt för vårt samhälle på flera plan. Det har tidigare skett initiativ och projekt där man nationellt lärt ut och spridit kunskap om teckenspråket. Vi är nog många som är födda på 60- och 70-talet som minns kortspel med tecken för alfabetets bokstäver och barnprogram på TV med teckenspråk. På väggarna i klassrummet hängde också bilder med tecknen för alfabetets bokstäver.

Idag är vi kanske inte så många som minns alla tecken, men vi är många som med lite träning i alla fall kan komma ihåg hur man tecknar sitt eget namn. Det jag dock tror att de flesta kommer ihåg är att det finns ett teckenspråk, hur det fungerar och att det är ett eget levande språk.”

 

 

2014

Jag har lyft frågan i Centerpartiets utbildningsutskottsgrupp i riksdagen.

Vi kommer att titta närmare på detta efter valet.

Med vänlig hälsning

Per Lodenius
Riksdagesledamot för Centerpartiet
Kulturpolitisk talesperson
Talesperson i särskolefrågor

Publicerat 2014-09-10

Uppdaterat 2016-10-13

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes