Intressepolitik

engelsk-flagga

FHDBF arbetar aktivt med intressepolitiska frågor, både genom samverkansråd i bland annat Funktionsrätt Stockholms län, Funktionsrätt Stockholms stad, olika kommuners funktionshinderråd, Stockholms stokcentrals brukarråd mm där vi bevakar funktionshinderfrågor utifrån bland annat FN Agenda 2030, Barnkonventionen och LSS.

Vi deltar i Almedalsveckan och Järvaveckan.

 

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2021-02-03

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes