Funktionshinderpolitik

engelsk-flagga

Alla elever i grundskolan, oavsett hörsel borde få lära sig grundläggande teckenspråk. Det finns ungefär 8 000 -10 000 barndomsdöva och 30 000 döva och hörselskadade som kommunicerar med svenskt teckenspråk i Sverige idag. Vi anser det viktigt att alla i Sverige kan kommunicera med alla. Intresset för att lära sig teckenspråk finns. Det som saknas är ett politiskt beslut. FHDBF tillsammans med Nya Broskolan har gemensamt beslutat att samla in namnunderskrifter. Vi har under åren mött människor i olika åldrar med stort intresse för att lära sig teckenspråk. Teckenspråk till alla! Gå in på upprop.nu/PPMJ I maj lämnade FHDBF över uppropet till representanter för Sveriges riksdagspartier. Här kan ni läsa partiernas svar.

 

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2014-09-23

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes