Vänsterpartiet

Jag ska hälsa detta från Rossana:

Vänsterpartiet är positivt till att skolor undervisar i teckenspråk. Det har dock gått ganska kort tid sedan ert upprop lämnades över och vi har ännu inte haft tid att analysera frågan djupare. Ett första steg kan vara att fler skolor erbjuder teckenspråksundervisning som ett alternativ bland andra språkval.

______________________________________

Johannes Kindstedt
Vänsterpartiet
Politisk sekreterare

 

 

 

Publicerad 2014-09-10

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes