Kristdemokraterna

Tack för att ni uppmärksammade mig på de utmaningar och de önskemål ni som förening har gentemot mig som skolpolitiker. Det är bra att vi som politiker får del av de frågor som är viktiga för er i Fhdbf. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land för barn och ungdomar att växa upp i och det gäller i högsta grad hörselskadade och döva barn.

Med vänlig hälsning

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

Publicerad 2014-09-10

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes