Filmer

Länk till FHDBFs youtubekanal

Kalle Spann – Film av elever på nya Broskolan i Älvsjö. Filmen ingår i projektet ”Vadå normal?”. Denna humoristiska film ställer en viktig fråga om möjligheten att integrera döva och hörselskadade ungdomar i en miljö där de flesta är hörande. Är teckenspråket bara en intern angelägenhet för döva – eller ett ansvar också för hörande? Hur kan dessa grupper mötas?

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes