FHDBF Riks

Det här är FHDBF Riks

FHDBF Riks startade 1998 och är en social gräsrotsförening med medlemsskap i Nätverket för Barnkonventionen, Svenska FN-förbundet och Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF. Föreningen startade för att det fanns en önskan om ett forum och en oas att mötas och kunna ge varandra stöd. Vår målsättning är att vara ett kontaktnät och vi strävar efter kvalitet. Vi vill förena vuxna och familjer där teckenspråket eller nyfikenheten på teckenspråk är länken. Vi ser att det är mer som förenar än som skiljer och vi motsätter oss sortering och vi vill ge utrymmer för syskon samt barn till döva och hörselskadade föräldrar – CODA (Children Of Deaf Adults)

Vårt arbete är  dels intressepolitiskt med LSS, Barnkonventionen som båda är en viktig grund i FHDBF Riks, men också socialförsäkringar, arbetsmarknad och dels med utbildning för medlemmar. Att utbilda medlemmar är ett viktigt inslag i vår föreningskultur – att sprida kunskap och verka för medvetna och självständiga familjer. I vårt arbete utifrån Barnkonventionen vill vi utveckla möjligheter för att barn och familjer att vara delaktiga och ha inflytande i samhället.

I de verksamheter vi bedriver eller har deltagit i från simskola, teckenspråkig friskola – Nya Broskolan till ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är aktuellt idag har intentionen hela tiden varit att göra det som efterfrågats av våra medlemmar tillgängligt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes