Därför behövs vi

engelsk-flaggaBakgrunden till föreningen

Föreningen startade 1993, från att tidigare ingått i HRFs föräldrasektion. Det blev så mycket bättre att driva i egen regi och kunna fokusera på de frågor som är väsentligast. Verksamheten genomsyras av LSS och Barnkonventionen. Stockholm, Göteborg och Norrbotten startade 1998 en fristående riksorganisation.

I de verksamheter vi bedriver, allt ifrån simskolan som startade 1993 i Farstabadet till mindfullness som är aktuellt idag, har intentionen varit att göra tillgängligt det som efterfrågats. Att skapa en oas där vi alla har möjligheter. Familjen står i centrum för all vår verksamhet. Vi vill att alla ska kunna delta på samma villkor.

Föreningen startades för att det fanns en önskan om ett forum och en oas att mötas i och kunna ge varandra stöd. Vår målsättning är att vara ett kontaktnät och att sträva efter kvalitet. Vi vill förena familjer med hörselskadade och döva barn där teckenspråket är länken och en förutsättning för mötet. Syftet med verksamheten är att söka möta medlemmarnas behov individuellt och i grupp.

Arbetet inom föreningen är processinriktat, så till vida att det ändras och utvecklas kontinuerligt allt efter efterfrågan och behov. Vi sätter familjen i centrum. Allt arbete sker utifrån FN:s Barnkonvention.

Vi ser att det är mer som förenar än som skiljer döva och hörselskadade barn och ungdomar. Vi motsätter oss sortering och vi vill också gärna ge utrymme för syskon samt barn till döva och hörselskadade föräldrar. I föreningen är det viktigt med positiva attityder till teckenspråk och det som kan vara till hjälp för att förstå varandra.

tidslinje

Mycket har hänt genom åren. För att få en överblick har vi gjort en tidslinje som löper från 1993, då FHDBF officiellt bildades ända fram till idag.

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2014-09-23

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes