Teckenspråk till alla!

Alla elever i grundskolan, oavsett hörsel borde få lära sig grundläggande teckenspråk.

Det finns ungefär 8 000 -10 000 barndomsdöva och 30 000 döva och hörselskadade som kommunicerar med svenskt teckenspråk i Sverige idag. Vi anser det viktigt att alla i Sverige kan kommunicera med alla. Intresset för att lära sig teckenspråk finns. Det som saknas är ett politiskt beslut.

FHDBF tillsammans med Nya Broskolan har gemensamt beslutat att samla in namnunderskrifter. Vi har under åren mött människor i olika åldrar med stort intresse för att lära sig teckenspråk.

Vi jobbar med uppropet Teckenspråk till Alla!

Under våren 2017 kommer en motion från riksdagsledamot Per Lodenius(C) om teckenspråk till alla (motion 2016/17:2983) tas upp i Sveriges riksdag.

Finns svar från år 2014 och 2016 från olika riksdagspartierna, följande har svarat:

SOCIALDEMOKRATERNA

CENTERPARTIET

MODERATERNA

KRISTDEMOKRATERNA

VÄNSTERPARTIET

 MILJÖPARTIET

FOLKPARTIET

Publicerad 2014-09-10

Uppdaterat 2021-01-28

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes