Bli en livräddare

FHDBF erbjuder följande grundutbildningar med undervisning på svenskt teckenspråk enligt HLR-rådets riktlinjer; HLR Vuxen, HLR Barn, Första hjälpen. Bokningsförfrågningar till Robin Slätt info@fhdbf.se

Vid HLR utbildningen får du lära dig:

 • Kedjan som räddar liv
 • Kontroll av medvetande och andning
 • Hur man larmar 112 Kompressioner och inblåsningar
 • Att använda hjärtstatare
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstop

Vid första hjälpen får du lära dig hjärtlungräddning och bla:

 • Bedömningsmodellen L-ABC alt L-ABCDE
 • Livsfarligt läge, situationsbedömning och prioritera
 • Stoppa blödningar
 • Förebygga chock och cirkulationssvikt
 • Kontrollera personens medvetandegrad
 • Undersöka personen från topp till tå för eventuella skador
 • Stabilt sidoläge

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes