Folkpartiet/Liberalerna

19 September 2016

Jag ser gärna att teckenspråket uppvärderas. Det är viktigt för att fler elever ska få chans att lyckas i skolan. Samtidigt är det så mycket skolan måste lyckas med. Just nu måste vi lyckas lyfta kunskapsresultaten generellt och samtidigt lyckas ge de många nyanlända eleverna en bra start. Vi behöver också genomföra kraftfulla satsningar för att locka fler till läraryrket. Jag tycker inte politiker ska lova mer än man vet att man kan hålla. Därför klarar jag inte lova ett förbehållslöst stöd till ert uppror.

Med vänlig hälsning,

Christer Nylander
Riksdagsledamot (L)
V ordf utbildningsutskottet

 

 

2014

Alla elever i Stockholms stad kan välja teckenspråk inom ramen för ämnet Moderna språk. Staden har teckenspråkslärare på Språkcentrum som de kommunala skolorna kan anlita vid behov. Att alla ska kunna läsa teckenspråk har varit viktigt för Folkpartiet/Liberalerna ur likvärdighets- och tillgänglighetssynpunkt.

FP har även drivit på för att utveckla språkförskolan Bamse för barn med språkstörningar. Där ingår både tal och tecken. De flesta som går på Bamse går sedan vidare till vanlig klass, så förskolan gör ett enastående arbete. Språkförskolan byggde ut 2013 med ytterligare 8 platser på FP:s alternativ. Läs även om Lottas besök på språkförskolan här http://lottaedholm.wordpress.com/2010/05/11/forskola-i-varldsklass-sprakforskolan-bamse/

Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, i samhällslivet, skolan, på arbetsmarknaden och i det civila livet, är viktiga och prioriterade frågor för Folkpartiet. I det ingår att underlätta för döva och för personer med hörselnedsättning. Läs gärna mer bland annat på http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/funktionsnedsattning/

I valrörelsen har Folkpartiet i Stockholms stad anställt en valombudsman med ansvar för funktionshinderfrågor. Hon heter Cia Bentele och nås på cia.bentele@folkpartiet.se Återkom gärna till henne om ni har fler frågor kopplat till detta.

Kopia även till borgarrådsassistent Johanna And för skolrotelns diarium.

Med vänlig hälsning
Malin Hasselblad
Biträdande borgarrådssekreterare (FP)
Skolroten

 

 

Publicerad 2014-09-10

Uppdaterat 2016-10-13

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes