ACT & Mindfullness

Mindfulness & ACT – Acceptance and Commitment Therapy

En kurs som hjälper dig att hantera stress och främja din hälsa. Kursen hålls på svenska
och svenskt teckenspråk.

ACT bild

Medveten närvaro- meditation
Vid varje tillfälle ingår en stunds meditation.
– Acceptera det du inte kan påverka.
– Välj det du vill göra.
– Agera.

ACT är en KBT-metod som har fått goda resultat. En forskningsstudie i England (Bund & Bunce 2003) visar på sänkt arbetsrelaterad stress och ökad energi. I en svensk studie (Livheim) har man sett signifikanta förbättringar i problemområde och minskningar av stress, depression och ångest hos kursdeltagarna.

Kursledare: Annette Fredriksson, socionom, terapiutbildning steg 1, gruppledare ACT
Teckenspråkig medledare: Lotten Slätt, teckenspråks- och dövblindtolk, filmpedagog & -magister
Kontakt: annette.fredriksson@fhdbf.se, lotten.slatt@fhdbf.se

 

 

 

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2014-05-26

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes