Kontakt

Adress: FHDBF, Elsa Brändströms gata 62A, 129 52 Hägersten

SMS: 0739-55 99 03

E-post

Riksföreningen: riks@fhdbf.se

Lokalföreningar: info@fhdbf.se

Signhammer: signhammer@fhdbf.se

Frågor om medlemsskap: medlem@fhdbf.se

Nyheter till tidningen Hands up: handsup@fhdbf.se

 

Kontaktpersoner

Stockholm-Gotland-Uppsala

Monika Slätt – monika.slaett@fhdbf.se

Sylvia Sundevall – sylvia.sundevall@fhdbf.se

FHDBF-Mellersta

Cornelia Moen – cornelia.moen@fhdbf.se

FHDBF-Norra

Eva Nystrand – eva.nystrand@fhdbf.se

FHDBF-Södra

info@fhdbf.se

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2024-01-22

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes