Signhammer

Signhammer startade 2013 och är en rikstäckande ungdoms- och spelförening. Förenings syfter är att vara en mötesplats för spelintresserade där svenskt teckenspråk är första språk. Målgruppen är döva och hörselskadade ungdomar, men verksamheten är även öppen för syskon, kompisar och andra som vill umgås, spela och knyta kontakter med andra spelintresserade. Målet är att tillgängliggöra aktiviteter som erbjuds andra målgrupper. Signhammer är den första teckenspråkiga föreningen som blev medlem i Sverok. År 2023 erhöll föreningen ett diplom från Sverok för sina 10 år som medlem.

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Publicerad 2024-03-14

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes