Utbildning

engelsk-flaggaVi inom FHDBF jobbar ständigt med att söka bidra till utbildning både i och på teckenspråk. Vi vill skapa tillgänglighet och delaktighet.2000-2013 drevs Nya Broskolan som ett projekt för att möta elevers behov i from av att vara en teckenspråkig friskola som följde den vanliga 9-åriga skolplanen.
http://www.nyabroskolan.se/
http://nyabroskolan2.se/

Efter att elever gått klart grundskolan har de velat fortsätta studera i Stockholm. Nya Broskolan har gått in och samarbetat med gymnasieskolan EUIT (tidigare EDICON) för att ge eleverna de bästa förutsättningarna. Nya Broskolan har tillhandahållit tolkar och stöd i kärnämnen samt läxhjälp.
De första eleverna påbörjade en hemsida om sitt val av skola:
http://www.fhdbf.se/nyabroskolan/gymnasiet/startsidan.htm

Föreningen samarbetar återkommande med ABF och anordnar föreläsningar och studiecirklar. Mer info kommer.

Varje år inför kollo och familjeläger deltar alla ledare och hjälpledare i grundläggande kurser hos SLS – Svenska Livräddningssällskapet. Där får ledarna uppdaterar sina kunskaper i första hjälpen, livräddning och hjärt- lungräddning. Oftast finns det fler platser än deltagare. Om du som medlem är intresserad så håll utkik här på hemsidans förstasida. Kurserna hålls i maj-juli. Först till kvarn gäller.

 

 

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2014-09-23

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes