Ninja Warrior

Bilder från planering och Rozh deltagande i Ninja Warrior

Klicka på bilderna för göra dem större.

 

Planerade inför Ninja Warrior som Rozh ska delta

Planerade inför Ninja Warrior som Rozh ska delta

Ritar dit hur Rozh ska se ut

Ritar dit hur Rozh ska se ut

Samtidigt ritar vi dit hur vi vill ha texten

Samtidigt ritar vi dit hur vi vill ha texten

 

 

 

 

 

 

 

Målar en bild av Rozh

Målar en bild av Rozh

Också fyller dit med färger där texten ska vara

Också fyller dit med färger där texten ska vara

Nu vi redo heja på Rozh i Ninja Warrior.

Nu vi redo heja på Rozh i Ninja Warrior.

 

 

 

 

 

 

Rozh på plats och får information på teckenspråkstolk

Rozh på plats med teckenspråkstolk

Nu är det Rozh tur och han är på plats för att börja

Nu är det dags och är på plats för att börja

Nu startar det

Nu börjar det och här är första hindret

 

 

 

 

 

 

 

Rozh håller sig fast för inte trilla ner i vattnet

Rozh håller sig fast för inte trilla ner i vattnet

Gör sig redo att hoppa vidare för att komma fram

Gör sig redo att hoppa vidare för att komma fram

Rozh_4

 

 

 

 

 

 

När klar med första hindret

När klar med första hindret

Nu dags för nästa hinder av banan

Nu dags för nästa hinder av banan

Rozh_7

 

 

 

 

 

 

Nu kommer till andra hindret

Nu kommer till andra hindret

Lycka bra med åka ner och greppa repet

Lycka bra med att åka  och sedan greppa tag i repet

Håller sig stadigt fast

 

 

 

Behöver ta sig till plattformen för ta sig vidare

Behöver ta sig till plattformen för ta sig vidare

Här kan se Rozh greppar tag för inte ramla ut från banan

Se Rozh när han greppar tag för inte ramla ner från banan

Rozh_13

 

 

 

 

 

 

Hur ska Rozh lösa denna situation

Hur ska Rozh lösa denna situation

Rozh försöker ta sig upp till platformen

Försöker att ta sig tillbaka upp på plattformen

Rozh lyckades tyvärr inte ta sig upp och blir intervjuad

Rozh lyckades tyvärr inte ta sig upp och blir kort därefter intervjuad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2016-03-10

Uppdaterat 2016-03-24

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes