Samarbeten och projekt

Vi har ett flertal utvecklade samarbeten och projekt med olika organisationer och aktörer

FHDBFs verksamhet är mångfacetterad, och föreningen bedriver ett flertal samarbeten med olika aktörer och organisationer. Syftet med dessa är dels att bidra till inkludering genom att tillgängliggöra kunskap inom olika viktiga ämnen i samhället och dels att belysa döva, hörselskadade och teckenspråket i samhällets olika områden och skikt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes