Medlemskap

Medlemskap i FHDBFengelsk-flagga

Välkommen till FHDBF –  En förening för alla åldrar.

Alla är välkomna att vara medlemmar i FHDBF och delta i verksamheten. Man som kvinna, gammal som ung. Medlem kan man bli genom att ansluta sig till föreningen värdegrund och ändamål samt betala in medlemsavgiften. I och med att du betalar in medlemsavgiften omfattas du av medlemsförsäkringen när du deltar i föreningens verksamheten.

Priser för medlemskap:
Enskilt 100 kr
Studerade/ungdom 50 kr
Arbetssökande 50 kr
Pensionär 50 kr
Stödmedlem 100 kr
Familjemedlem 200 kr
Betalningen skickas in på bankgiro 431-8614. Om ni vill får ge ett bidrag utöver kostnaden för medlemskapet.

Skriv namn, adress, födelsenummer (om ni ansöker för fler så skriv allas uppgifter) i ett mail och skicka till medlem@fhdbf.se.

I och med din ansökan om medlemskap i FHDBF försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga och samtycker till att dessa uppgifter kan lagras i datorbaserade register hos FHDBF.

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2024-01-18

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes