Medlemskap

Medlemskap i FHDBFengelsk-flagga

Välkommen till FHDBF –  En förening för alla åldrar.

Alla är välkomna att vara medlemmar i FHDBF och delta i verksamheten. Man som kvinna, gammal som ung. Medlem kan man bli genom att ansluta sig till föreningen värdegrund och ändamål samt betala in medlemsavgiften. I och med att du betalar in medlemsavgiften omfattas du av medlemsförsäkringen när du deltar i föreningens verksamheten.

Priser för medlemskap:
Enskilt 100 kr
Studerade/ungdom 50 kr
Arbetssökande 50 kr
Pensionär 50 kr
Stödmedlem 100 kr
Familjemedlem 200 kr
Betalningen skickas in på plusgiro 4107432-9. Om ni vill får ge ett bidrag utöver kostnaden för medlemskapet.

  Namn:*

  Gatuadress:*

  Postnummer:*

  Ort:*

  Telefonnummer:

  Mobilnummer:

  Födelsedatum:*

  Epost:

  * = obligatoriska fält
  Medlemsskap

  Betala in på plusgiro 4107432-9.
  OBS! Skriv ditt namn i meddelandefönstret som referens när du betalar.

  Vid familjemedlemskap, fyll i detaljerna nedan på alla i familjen:

  Vuxens namn:

  Vuxens namn:

  Födelsedatum:

  Barns namn:

  Födelsedatum:

  Barns namn

  Födelsedatum:

  Barns namn

  Födelsedatum:

  Barns namn

  Födelsedatum:

  I och med din ansökan om medlemskap i FHDBF försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga och samtycker till att dessa uppgifter kan lagras i datorbaserade register hos FHDBF. Vid problem kontakta/skicka in dina uppgifter manuellt till medlem@fhdbf.se.

  Publicerad 2014-03-31

  Uppdaterad 2023-09-20

  Powered by WordPress. Designed by Woo Themes