Tips

Delaktighet och tillgänglighet

Barnombudsmannen – Barnkonventionen på teckenspråk

Utvecklingsenheten för barns hälsa & rättigheter, Västra Götaland – Film om barnkonventionen

Stockholms läns landsting – Vårdguiden, fakta om LSS

Social politik – Onådiga luntan – Socialpolitik

issuu – Tolktjänst för teckenspråkiga

Stockholms läns landsting – Vårdguiden på teckenspråk 

Stockholms läns landsting – Patientnämnden

Stockholms läns landsting – Habilitering och Hälsa

Forskning

Dagens Nyheter – Barn får högre IQ med teckenspråk

Information från amerikanska Food and Drug Administration från 2014 om fördelar och risker med cochleaimplantat. 

En pdf fil – Learning by hearing, doktorsavhandling i pedagogik – av Ingela Holmström

Amerikanska smittskyddsinstitutet (CDC) man bör ha tagit vaccin mot hjärninflammation innan man opererar in ett CI.

Kultur

Dramaten – Dramatens hemsida

Världskultur museerna – Världskulturmuseerna – visningar på teckenspråk

Kulturhuset & Stadsteatern – Stockholms Stadsteater – textade föreställningar

Riksteaterns tyst teater – Tyst teatern – teater på teckenspråk

SF bio – Tillgänglig bio

Läsning

Lästips – Om olika teckenspråk runt om i världen

Mentorshandboken

Teckenspråsklexikon

Stockholms Universitet – Svenskt teckenpråkslexikon, Forskning om teckenspråk, Forskningspublikationer

Spread the Sign

Teknik

SOS Alarm – Larma 112 med sms

Stockholms läns landsting Hjälpmedel för hörsel

Tolkning

Läs mer om Finlands tolktjänster här

Läs mer om Norges tolkanvändning här

Läs mer om Danmarks nationella tolkmyndigheten här eller
läs mer om information för danska tolkbrukare här

TV

UR – Lilla Aktuellt teckenspråk, Agenda 2030

SVT – ORKA, Teckenkul, Nyhetstecken

TV4 – Teckenspråkstolkade tv-program

Utbildning

uniarts – Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk

Övrigt

World Food Program – FNs livsmedelsprogram 

Information om söka bidrag för de som är döva eller har viss hörselnedsättning.

Publicerad 2014-03-31

Uppdaterad 2017-09-13

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes