Socialdemokraterna

13 oktober 2016

Vi har inga förslag om att från nationellt håll föreslå detta, men däremot är det fullt möjligt att inom ramen för habilitering i landstingens regi få teckenspråk för anhöriga. I höstens budget, som snart röstas igenom i riksdagen har regeringen skjutit till pengar för att förstärka Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) för att fler föräldrar ska få bättre förutsättningar att kommunicera med sina barn. Det finns också studiecirklar som erbjuder teckenspråk för den som vill lära sig. Att elever, även om de har en hörselnedsättning ska kunna känna sig inkluderade i skolan är en viktig fråga. Att införa nya ämnen för alla elever är dock svårt, det innebär ju att skolan måste byggas ut, eller att något ämne måste tas bort. Redan i dag finns dock en möjlighet att läsa teckenspråk som hörande och teckenspråkets ställning i lagen har stärkts. Vi har också drivit igenom att Svenskt teckenspråk för hörande ska ge meritpoäng motsvarande Moderna språk.

Mvh Caroline Helmersson Olsson

 

 

2014

Tack för ert engagemang för en viktig fråga! Både för den specifika frågan om teckenspråk och för det mera generella om tillgänglighet för alla.

Tack också för trevliga och informativa samtal vid er uppvaktning. Att människor som ni sätter tid och arbete för att dela med sig av sina erfarenheter till oss folkvalda är viktigt.

Efter uppvaktningen informerade jag mina S-kamrater i utbildningsutskottet om er uppvaktning. Vi enades om att frågan är viktig att ta med till tiden efter valet, när vi förhoppningsvis har vunnit och får ansvar för den förda politiken. Som oppositionsparti har vi inte tillgång till utredningskapacitet eller departementens kunniga tjänstemän. Men vi hoppas att vinna valet och då vill vi vara redo.

Jag har förstått att det idag finns en arbetsgrupp inom departementen som arbetar med frågan. Men ännu har de inte presenterat något, och arbetet är inte offentligt. Det borde inte varit omöjligt att göra det före valet. Men tyvärr finns det alltså inget förslag från regeringen att ta ställning till.

Vi ser tolkning generellt som en viktig uppgift för samhället. Vi vill se en modern tolktjänst som har en hög kvalitet som är lokalt anpassad men ändå rättssäker och tillgänglig. Borgerlig politik som inneburit att kommuner begränsats i möjligheten att samarbeta, har bidragit till svårigheter för många att tillhandahålla den tolktjänst som behövs. Medborgare som behöver tolktjänst ska givetvis få det.

Socialdemokraterna har länge kritiserat bristen på nationell IT-strategi för skolan. I en sådan har IT som kompensation för funktionsstörningar en självklar roll. Det kommer vi att arbeta med om vi vinner valet.

I vårt samtal uppfattade jag att det finns stora brister i tillgänglighet när det gäller dövtolk inom olika delar av samhället. Det vill vi motverka – det måste vara tydligt vad som gäller. De problem ni berättade om när det gäller tillgång till tolk eller andra hjälpmedel inom ramen för skolan, är förstås extra viktiga att hantera. Barn som inte hör måste få lyckas i skolan lika väl som hörande barn.

Frågan om teckenspråk för hörande barn är intressant. Språk har blivit ett så mycket viktigare område de senaste åren. Programmering är ett exempel på hur man kan se språk, att teckna ett annat. Vi Socialdemokrater värnar om språken i skolan och vill utveckla det. Ert förslag att lära hörande barn att teckna är ett intressant tillägg till den debatt som redan nu pågår om moderna språk.

Jag önskar att jag kunde skriva precis vilka åtgärder vi ska vidta som resultat av er uppvaktning. I opposition kan vi inte göra mycket, men vi hoppas att vi får en ny regering efter den 14 september. Vi kommer att återkomma med motioner till riksdagen i ert ärende och ser fram emot fortsatt information från er. Er uppvaktning har bidragit till att öka vår kunskap om icke hörandes situation och behov idag. Det tackar jag för och önskar er lycka till med ert viktiga arbete också i framtiden.

 

Vänliga hälsningar!

Cecilia Dalman Eek

 

 

Publicerat 2014-09-12

Uppdaterat 2016-10-20

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes