Hands up

Tidningen Hands Up bildades 2003 – en tining för det fria och frivilliga bildningsarbetet. Föreningsmedlemmarna önskade ett forum för information och kommunikation. Hands Up vill kunna förmedla viktig information om socialförsäkringar, forskning, kultur, skola och ge utrymme för att medlemmarna ska kunna hjälpa till i arbetet med tidningen. Hands up sid 36 nr 2, 2014

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-05-26

Uppdaterad 2014-05-28

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes