Tidslinje

Mycket har hänt genom åren. För att få en liten överblick har vi gjort en tidslinje som löper ända från 1993, då FHDBF officiellt bildades, ända fram tills idag. Vi har valt ut de händelser vi minns och tycker är viktiga. Nya Broskolan är i grönt på övre delen av linjen och FHDBF är under i blått. En sak vi inte fått med på tidslinjen är vårt upprop om teckenspråk. Gå in på upprop.nu/PPMJ och stöd oss!

 

tidslinje

 

 

 

Publicerad 2014-03-31

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes